Allt avloppsvatten från hushållet leds till minireningsverket. Där sker slamavskiljning (mekanisk rening) och tillsats av fällningskemikalier för bilda ett fosforrikt slam (kemisk rening). Avloppsvattnet behandlas ytterligare genom att bakterier bryter ned föroreningar i vattnet (biologisk rening).

Vi säljer godkända minireningsverk;
Uponor Clean 1
WehoPuts

WehoMini
Minireningsverken tillverkas av Uponor, är lämpliga för nordiskt klimat och är givetvis CE-märkta enligt EN 12566-3.

Projektering av nya minireningsverk

Välkommen att ringa oss för kostnadsfri rådgivning!

Är du i behov av mer hjälp tillhandahåller vi kostnadsfri rådgivning på vårt kontor i Torslanda. Läs mer här!

Vi erbjuder Serviceavtal för mindre minireningsverk och Drifts- & serviceavtal för större reningsverk, läs mer om Serviceavtal här!

Vi är auktoriserad servicepartner till Uponor Infra AB.

Serviceavtalet kostar inget extra, vi fakturerar alltid för utförd service i efterskott.
Med hjälp av våra fullt utrustade servicebilar kan vi oftast åtgärda eventuella problem/driftsstörningar på plats i samband med servicebesöket. Vi utför service enligt tillverkarens rekommendationer och använder enbart original reservdelar. Vid akuta driftsstörningar erbjuder vi extraordinär service.

BDT-avlopp betyder avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Detta kallas även gråvatten och har normalt sett stor volym, men ringa belastning om man undantar fosfat från tvål och tvättmedel.

Vi säljer Uponor BDT Easy med tillbehör.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen