Efterpolering minireningsverk

Om det behandlade och renade avloppsvattnet från ett minireningsverk släpps ut till en känslig recipient (utsläppsplats) kan det ibland finns behov av en extra skyddsbarriär som förhindrar att eventuellt mindre renat avloppsvatten släpps ut ifall minireningsverket skulle råka ut för en driftsstörning eller bli överbelastat. Exempel på tekniklösningar som uppfyller funktionskravet på en extra skyddsbarriär är en liten infiltrations-, markbädd- eller en efterpoleringstank fylld med FiltraLite.

En väl fungerande biologisk reningsprocess i ett minireningsverk reducerar antal bakterier med mer än 99%, men restkoncentrationen av bakterier kan ändå överskrida gränsvärdet för badvattenkvalité direkt efter minireningsverket. Om det behandlade och renade avloppsvattnet från ett minireningsverk släpps ut till en känslig recipient (utsläppsplats) där det kan finnas en smittorisk för människor och djur, t.ex en anvisad badplats, kan det ibland finnas behov av ytterligare hygienisering av det renade avloppsvattnet. Exempel på  tekniklösningar som hygieniserar renat avloppsvatten är en liten infiltrationsbädd, markbädd eller UV-brunn (UV-ljus).

Behovet av efterpolering görs i samråd med miljökontoret och vi kan erbjuda flera olika alternativ för efterpolering.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen