Uponor BDT Easy gråvattenfilter

BDT-avloppbetyder avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Detta kallas även gråvatten och har normalt sett stor volym, men ringa belastning om man undantar fosfat från tvål och tvättmedel.

Uponor BDT Easy gråvattenfilter, allt i ett och samma paket, enkel lösning för BDT avlopp fritidshus. Lätt att transportera till stugan på släpkärra eller med båt. Delar till installationen, installationsanvisningen och torven är smidigt nerpackade i filtret.

Enkel installation och skötsel. Inga maskiner eller specialverktyg behövs. Det är lätt att lyfta filtret (35 kg utan torvfiltersäckar) och att ta det till installationsplatsen. Att installera filtret och ansluta det till ett avlopp går snabbt. För vinterbruk behöver du vinterpaketet som finns som tillval. Som underhåll räcker det att byta ut torven efter ca 100 användningsdagar eller minst vart tredje år. Spridningsplattan rengörs vid behov.

Kretsloppsanpassad. Torven i tanken är lätt att ta i och ur. Torven används sedan som t ex jordförbättringsmedel. Eftersom du själv kan ta hand om komposteringen, är Uponor BDT Easy en bekymmersfri lösning för avlopp även på en ö.

Flera installationsmöjligheter. Du kan placera Uponor BDT Easy t ex på gräsmattan eller på en berggrund, bredvid komposten eller låta den smälta in i blomrabatten. Eller varför inte utnyttja det oanvända utrymmet under terrassen? Installationen är i vilket fall som helst enkel och smidig.

I gråvattenfiltret renas avloppsvattnet luktfritt och energieffektivt inne i tankens torvfilter. Inga pumpar behövs och elförbrukningen är lika med noll. Efter filtreringen kan det renade BDT-vattnet ledas till t.ex. ett öppet dike med en utloppsledning. Det bildas inget avfall att transportera bort och torven komposteras och används sedan som jordförbättring. Energibesparingen och ett minimalt behov av underhåll håller driftskostnaderna nere.

Ventilationen görs via avloppet eller via gråvattenfiltrets ventilationsrör.

Torv: En specialbehandlad torvsort bestående av ofullständigt nedbrutet organiskt material, främst växtmaterial.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen