WehoPuts Näringslösning

10 l

  • Artnr: 1083582
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Farligt gods-avgift på 450:- tillkommer på leverans av flockningsmedel. Vid leverans lägg till artikel FGA på beställningen.

Näringslösning möjliggör minireningsverk även för fritidshus
Fritidsbostäder som används året runt har ofta samma bekvämligheter och utrustningsnivå som en åretruntbostad. Kortare eller längre uppehåll i användningen av en fritidsbostad kan dock försämra reningsverkets reningseffekt. Näringslösningen upprätthåller renings-
verkets funktion även under uppehållen.

Upp till 3 månaders driftsuppehåll i reningsverk
Näringslösningen gör att reningsverket kan ha ett driftsuppehåll på upp till 3 månader. Näringen består av naturliga råämnen och är biologiskt nedbrytbar och ofarlig för vattendrag. Eftersom näringslösningen tryggar mikrobernas reningsförmåga är reningen effektiv direkt då reningsverket startas igen efter ett driftsuppehåll.

Automatisk dosering
Matningen av näringslösningen sker helt automatiskt och fungerar med en doseringsenhet, som är speciellt utvecklad för ändamålet. Enheten är lätt att installera även i ett reningsverk som redan är i drift. Doserings-enheten och näringslösningen kan fås som tillval.

Fördelar
•kan även eftermonteras
•lätt att montera – enkel att använda
•bevarar reningseffekten
•en kompakt helhet

rsk 1083582

Totalsumma:
    Till kassan