Uponor BDT Easy Plus gråvattenfilter

Gråvattenfiltret Uponor BDT Easy för fritidshus gjorde snabbt succé och är godkänt för BDT-rening av fritidshus i över 70 av Sveriges kommuner. Nu utökas gråvattenfamiljen med Uponor BDT Easy Plus för året-runt-boende – ett smidigt system från installation till funktion. 

Med Uponor Gråvattenfilter får bad-, disk- och tvättvatten effektiv hantering via filtertorven. Gråvattenfiltren uppfyller hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7. Avloppsrening med torvfilterteknik används i hela världen och det finns omfattande erfarenheter och studier av rening med torvfilter. Gråvattenfilter bidrar till ett hållbart och kretsloppsanpassat boende och lämpar sig för behandling av avloppsvattnet från bad, disk och tvätt.

Observera att användningen av gråvattenfilter alltid förutsätter att toalettvatten behandlas i en separat sluten tank, eller i en traditionell torrklosett.

Service & underhåll
Slamtömning av förbehandlingstank vartannat år och byte av filtertorv vart femte år. Spridningsplattan bör rengöras varje år.

BDT Easy Plus

Året-runt-boende

Paketpris

Uponor BDT Easy Plus & BDT Slamavskiljare 1m3

Förhöjningspaket

BDT Easy Plus

Totalsumma:
    Till kassan