Slamavskiljare BDT

Slamavskiljare BDT är en förbehandling för rening av BDT-vatten. Den vanligaste slamavskiljaren är trekammarbrunnen, som består av tre kammare. I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Om slamavskiljaren ska ta emot enbart BDT-vatten behöver den inte vara lika stor som om den tar emot ett blandat avloppsvatten. Slamavskiljaren ska placeras så att den är åtkomlig för slamsugningsfordon. Installation av slamavskiljare skall utföras av en sakkunnig person.

Totalsumma:
    Till kassan